Cập nhật chương trình từ xa trên vi điều khiển STM32 – Firmware Over The Air (FOTA) – P4

Cập nhật chương trình từ xa trên vi điều khiển STM32 – Firmware Over The Air (FOTA) – P4

Để sử dụng tính năng FOTA, bộ nhớ chương trình trong STM32F103RCT6 sẽ chia làm 4 chương trình chính tại 4 vị trí khác nhau là: Bootloader Firmware, FOTA Firmware, Factory Firmware và Current Firmware. Trong đó, FOTA Firmware có nhiệm vụ thực hiện việc cập nhật chương trình bằng cách kết nối và tải chương trình mới từ server về và lưu vào bộ nhớ flash để thay đổi Current Firmware cho cho thiết bị. Bài viết này sẽ phân tích và hướng dẫn các bạn viết chương trình cho FOTA Firmware.

Tìm hiểu về hệ sinh thái STM32Cube

Tìm hiểu về hệ sinh thái STM32Cube

Hệ sinh thái STM32Cube là một giải pháp phần mềm hoàn chỉnh cho các dòng vi điều khiển STM32 và các dòng vi xử lý. Hệ sinh thái này dành cho những người dùng đang tìm kiếm một môi trường phát triển đầy đủ và miễn phí cho STM32, cũng như dành cho những người đang sử dụng một số IDE khác như KeilC hoặc IAR. Trong hệ sinh thái này có sự tích hợp của các thành phần gồm STM32CubeMX, STMCubeProgrammer và STM32CubeMonitor.

Cập nhật chương trình từ xa trên vi điều khiển STM32 – Firmware Over The Air (FOTA) – P3

Cập nhật chương trình từ xa trên vi điều khiển STM32 – Firmware Over The Air (FOTA) – P3

File firmware định dạng hex là một tập tin chứa nội dung chương trình cùng các thông tin chỉ dẫn với 6 loại HEX record khác nhau theo định dạng Intel HEX. Mỗi record sẽ bao gồm nhiều ký tự ASCII biểu diễn các giá trị theo mã hexadecimal. Trong quá trình FOTA, từ File Intel HEX chúng ta phải tách nội dung chương trình ra và lưu vào bộ nhớ flash của vi điều khiển theo các chỉ dẫn địa chỉ đi kèm trong file.

Cập nhật chương trình từ xa trên vi điều khiển STM32 – Firmware Over The Air (FOTA) – P2

Cập nhật chương trình từ xa trên vi điều khiển STM32 – Firmware Over The Air (FOTA) – P2

Nhiệm vụ của chương trình Bootloader là kiểm tra các điều kiện để lựa chọn thực thi một trong các chương trình: FOTA, Factory Firmware hoặc Current Firmware mỗi khi CPU reset. Vị trí của chương trình Bootloader thường được bắt đầu tại địa chỉ đầu tiên của bộ nhớ Flash, đây là địa chỉ mặc định sẽ được CPU thực thi sau khi reset. Với dòng vi điều khiển STM32 thì vị trí bắt đầu của bộ nhớ Flash là 0x0800 0000.

Cập nhật chương trình từ xa trên vi điều khiển STM32 – Firmware Over The Air (FOTA) – P1

Cập nhật chương trình từ xa trên vi điều khiển STM32 – Firmware Over The Air (FOTA) –  P1

Có bao giờ bạn thắc mắc làm thế nào mà có thể tự động cập nhật chương trình cho một thiết bị nhúng, thiết bị IoT mà không cần tốn công cắm dây để nạp chương trình như thông thường chưa? Bài viết này trong chuỗi hướng dẫn cập nhật chương trình từ xa trên vi điều khiển STM32 sẽ giới thiệu tổng quan về tính năng Firmware Over The Air (hay còn gọi là FOTA), đồng thời sẽ hướng dẫn cách tổ chức lưu trữ chương trình trên vi điều khiển STM32F103RCT6 lõi ARM Cortex M3 để có thể áp dụng FOTA. Nếu bạn sử dụng một vi điều khiển lõi ARM khác thì cũng có thể tham khảo được chuỗi bài viết này để áp dụng FOTA. 

Chức năng, tổ chức và bản đồ không gian nhớ của Vi xử lý ARM Cortex – M

Chức năng, tổ chức và bản đồ không gian nhớ của Vi xử lý ARM Cortex – M

Bài viết này giúp các bạn nắm được những nội dung cơ bản về chức năng, tổ chức và bản đồ không gian nhớ (Memory Map) của Vi xử lý ARM Cortex – M. Một vi xử lý được sử dụng phổ biến nhất hiện nay trong hệ thống nhúng. 

Phân biệt các khái niệm Processor Core, Processor và Microcontroller trong Hệ thống nhúng

Phân biệt các khái niệm Processor Core, Processor và Microcontroller trong Hệ thống nhúng

Trong hệ thống nhúng, hiểu được các khái niệm Processor Core (lõi vi xử lý), Processor (CPU/Vi xử lý) và Microcontroller (MCU/Vi điều khiển) thật sự rất quan trọng, những từ này được sử dụng rất nhiều và sẽ dẫn đến không ít nhầm lẫn nếu chúng ta sử dụng không đúng.